Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlasy čtenářů

 

Vaši knížku budu mít vždy  po ruce při doplňování svých rodopisných bádání. Pro její schopnost podávat informace nejen filologické. Jaroslav Tvrdoň, Vlčnov

* * *

Rozšifrování skrytého významu příjmení přináší leckdy nečekaná překvapení a rozšiřuje naše znalosti jazyka i historie. Kolik takových „nečitelných“ jmen mají známé osobnosti našeho veřejného života, o nichž by bylo zajímavé se něco dovědět. Například, Baťa, Bican, Kodet a desítky dalších. PhDr. Božena Kyjovská, Brno

* * *

Málokdy se stane, aby více méně vědecká publikace byla tak zábavným čtením... Velice mě ale zajímají i čísla: počty jednotlivých jmen, četnost jejich výskytu... Růžena Svobodová, Zlín

* * *

...v příloze 1. dílu publikace jste po mém soudu ve spolupráci s rakouským právníkem a historikem dr. Zeyringerem významně přispěli k upřesnění data patentu Josefa II., jímž se u nás de iure zavedlo užívání pevného příjmení. Doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc., Čelákovice

 

* * *

Podle mého názoru jsou pro mnoho čtenářů nepochybně poutavé údaje o původu příjmení...  nesporným přínosem díla je i seznam významných nositelů a nositelek každého z uvedených příjmení (autor tu osvědčuje nespornou orientaci v historii, ve vědě, v kultuře i ve sportu a nezapřel v sobě někdejšího novináře). Stejně zajímavá je i snaha o doplnění hesel o sousloví a rčení, v nichž se příjmení vyskytuje... Prof. dr. Jiří Kraus, DSc., bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český (v odborném časopise Naše řeč).

* * *

Aplauduji Vaší knize Jména tajemství zbavená (Příjmení pod mikroskopem). Podává vědecké poznatky s takovým šarmem a vtipem, jaký se v odborné literatuře, vesměs suchopárné, sotva najde. Dr. Ivan Lutterer, bývalý profesor University Karlovy (autor četných publikací z oboru onomastiky a toponomastiky).